medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
04 กุมภาพันธ์ 2563 | 423

มาแล้วค่ะ มาแล้ว...

สำหรับรายละเอียดโครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

น้องๆ คนใดสนใจ ปักหมุดเลยจ้า เหลืออีก 2 สัปดาห์ เราจะเปิดรับสมัครกันแล้วนะจ๊ะ