medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
23 มกราคม 2563 | 268

สวัสดีค่ะ มีโครงการดีๆ ฟรีค่าใช้จ่าย มาประชาสัมพันธ์กันอีกแล้วนะคะ กับ

??โครงการ Tips and Tool for Protein Sample Preparation and Immunodetection Basic & 3D Culture Workflow Tools

??ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563

ซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท เมอร์ค จำกัด และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)????‍?

ผู้สนใจแสกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ

Share: