เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวสาร

แสดง 21 ถึง 40 จาก 49 ผลลัพธ์
หัวข้อ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506

รายละเอียดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 มิ.ย. 57  [ดาวน์โหลด]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2508

รายละเอียดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 57  [ดาวน์โหลด]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการฯ

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการฯ

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานงบประมาณแผ่นดิน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์ (ขยายเวลารับสมัคร)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ( ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมฯ และ สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด