เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 45 ผลลัพธ์
หัวข้อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease วันที่ศุกร์ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคะแนน CMTE 5 คะแนน   หมายเหตุ : 1. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน ไม่มีค่าลงทะเบียน 2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบราชการ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ : http://www.medtech.psu.ac.th/training/ หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail:somjai.sam@psu.ac.th สมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมใจ สมาพรหม โทรศัพท์ 074-289104 โทรสาร 074-289101 (ผู้ประสานงานฯ)

ม.อ.- มวล. ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคการแพทย์

                      เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน          ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ร่วมกัน พร้อมด้วยสักขีพยานจากทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากทั้งสองสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาด้านนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านบุคลากร และเครื่องมือ ของทั้งสองสถาบันต่อไป    

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแนห่งอาจารย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกดังไฟล์เอกสารแนบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559 เรื่อง หลุมพรางของการปฏิบัติงานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา “Pitfalls of clinical microscopy and hematology in medical laboratory”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559 เรื่อง  หลุมพรางของการปฏิบัติงานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา “Pitfalls of clinical microscopy and hematology in medical laboratory” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 – 2 และห้องปฏิบัติการ 1 -2 ชั้น 3 อาคารบริหารวิชาการรวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ CMTE = 12 คะแนน หมายเหตุ  1. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน ค่าลงทะเบียน  1,500.- บาท/ท่าน               2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียนกรุณาเบิกจ่าย                  จากต้นสังกัด              3. สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)                  ชื่อบัญชี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2559                                  เลขที่ 984-5-11115-7  สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภิญญา สินธ์สาย โทรศัพท์ 074-289130 โทรสาร 074-289101  (ผู้ประสานงานฯ) สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ : www.medtech.psu.ac.th/training  หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: supinya.si@psu.ac.th   โทร : 0-7428-9130 Fax : 0-7428-9101 ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็ฯลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2508

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [ ดาวน์โหลด ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมฯ และ สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด