เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวสาร

แสดง 21 ถึง 40 จาก 49 ผลลัพธ์
หัวข้อ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานงบประมาณแผ่นดิน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศฯ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์ (ขยายเวลารับสมัคร)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ( ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 )

ขอเชิญคณาจารย์ ยื่นข้อเสนอข้อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญคณาจารย์ ยื่นข้อเสนอข้อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558  ตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมฯ และ สอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ 2508

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [ ดาวน์โหลด ]