พนักงานห้องทดลองคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
นางนุจรี สำเภา
Name
NUJAREE SAMPHAO
ฝ่าย
พนักงานห้องทดลอง
ตำแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
เบอร์โทร
074-28-9123
Email
nujaree.s@psu.ac.th