ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2557
อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สายตรงถึงคณบดี
สายตรงถึงคณบดี
สาระน่ารู้
ประกาศ โครงการทุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน คณะเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
วันที่ประกาศ :14/05/2015 13:11 แก้ไขล่าสุด :14/05/2015 13:11 View : 29
โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2558
วันที่ประกาศ :06/05/2015 16:36 แก้ไขล่าสุด :06/05/2015 16:36 View : 79
เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค “กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์” กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ประกาศ :27/03/2015 17:36 แก้ไขล่าสุด :06/05/2015 16:37 View : 104
กิจกรรม Journal Club 2014 ช่วงเวลา 12.15 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เป็นประจำทุกวันอังคาร
วันที่ประกาศ :03/11/2014 11:03 แก้ไขล่าสุด :24/11/2014 16:14 View : 371
การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 1-2557
วันที่ประกาศ :05/09/2014 17:03 แก้ไขล่าสุด :05/09/2014 17:04 View : 358
ขอเชิญคณาจารย์ ยื่นข้อเสนอข้อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ประกาศ :04/09/2014 11:12 แก้ไขล่าสุด :04/09/2014 11:14 View : 290
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการฯ
วันที่ประกาศ :29/04/2015 14:59 แก้ไขล่าสุด :29/04/2015 14:59 View : 90
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานงบประมาณแผ่นดิน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ประกาศ :02/04/2015 14:19 แก้ไขล่าสุด :20/04/2015 16:11 View : 944
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ประกาศ :27/02/2015 18:06 แก้ไขล่าสุด :27/02/2015 18:06 View : 139
Back to Top