สายตรงถึงคณบดี
สายตรงถึงคณบดี
สาระน่ารู้
ขอเชิญนักศึกษาหญิง เข้าร่วมโครงการวิจัยความชุกภาวะโลหิตจางและการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ประกาศ :17/02/2015 10:08 แก้ไขล่าสุด :17/02/2015 10:08 View : 37
กิจกรรม Journal Club 2014 ช่วงเวลา 12.15 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เป็นประจำทุกวันอังคาร
วันที่ประกาศ :03/11/2014 11:03 แก้ไขล่าสุด :24/11/2014 16:14 View : 257
การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 1-2557
วันที่ประกาศ :05/09/2014 17:03 แก้ไขล่าสุด :05/09/2014 17:04 View : 281
ขอเชิญคณาจารย์ ยื่นข้อเสนอข้อโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ประกาศ :04/09/2014 11:12 แก้ไขล่าสุด :04/09/2014 11:14 View : 207
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ประกาศ :01/04/2014 16:23 แก้ไขล่าสุด :29/04/2014 15:57 View : 734
Back to Top