นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวงสตริงได้แก่
โครงการประชุมเสวนา เตรียมความพร้อมระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
โครงการพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาพกิจกรรมต่างๆ
คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์และทำบุญไถ ...
จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคชุมชนปากรอครั ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุ ...