ภาพถ่ายโครงการค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
8 ม.ค. 2015 ถึง 11 ม.ค. 2015