ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. โครงการใจดีกายงาม ชูนามสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   14 กุมภาพันธ์ 2560
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  16 กุมภาพันธ์ 2560

3. โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559  19 กุมภาพันธ์ 2560
4. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  19 กุมภาพันธ์ 2560
5. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  8 - 9 เมษายน 2560

6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  20 พฤษภาคม 2560

7. โครงการ Backpacking คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  10 - 11 มิถุนายน 2560

8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556  10 - 11 มิถุนายน 2560

 

กิจกรรมวันที่
-