ภาพถ่ายโครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
16 ก.ค. 2014 ถึง 17 ก.ค. 2014