ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2556

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557 
4. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน ปีการศึกษา 2557
5. โครงการขายของน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันที่
-