ภาคการศึกษาที่ 1/2557

รายงานประเมินผลโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557

1. โครงการ มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Med-Tech ประจำปีการศึกษา 2557
3. โครงการราตรีเหลืองทอง ปีการศึกษา 2557
4. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
5. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ ครั้งที่ 19
7. โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต
8. โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
9. โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

    คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
10. โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
11. โครงการ“เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ”

     คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
12. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
13. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
14. โครงการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557
15. โครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
16. โครงการค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
17. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 54 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
-